Om

Bag Læredygtighed står vi, makkerparret Hanne og Pernille. Vi har siden 2015 samarbejdet om didaktisk konceptudvikling og startede Læredygtighed i 2019, fordi vi gerne vil arbejde for at skabe bæredygtig undervisning og læring på tværs af uddannelsesniveauer.

Vi begyndte vores samarbejde ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier på Aarhus Universitet, hvor vi i et tæt samarbejde har været med i udviklingen af: Læringsressourcen AU Studypedia, Undervisningsressourcen AU Educate, Undervisningsformatet Takeaway Teaching, Online studiestartsforløb på Aarhus Universitet, Visuelle stilladser til undervisning og studiearbejde. Dette udviklingsarbejde har inspireret os til at lave didaktisk konceptudvikling til en bredere målgruppe, så flere kan få glæde af læredygtig undervisning og læring.

Hanne Balsby Thingholm
Læringskonsulent

Hanne er stifter af Læredygtighed. Hendes vej til viden har vekslet mellem pædagogiske uddannelser, udviklingsopgaver og forskning i undervisnings- og læringsmiljøer. Hanne er uddannet lærer, kandidat i pædagogisk sociologi og har en ph.d. i professionsdidaktik. Hun har undervist i folkeskolen, på læreruddannelsen og på universitet. Hendes fagområder er didaktik, pædagogik og sociologi.

Udvikling af undervisningspraksis med fokus på læringsdimensionen er hendes fokusområde. Inden for dette har hun bl.a. været hovedudvikler på undervisningsdesignet Takeaway Teaching ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDiM). Hun har også været medudvikler på Aarhus Universitets online undervisningsressource AU Educate. Herunder udvikling af materialet ‘Visuelle stilladser’ der styrker især nye studerendes forståelse for hvilke strategier man kan benytte sig af i en læreproces. 

Pernille Risør Elving
Læringskonsulent

Pernille er uddannet cand.it inden for It, Læring og Organisatorisk Omstilling og har en baggrund i Digital Design. Derudover har hun erfaring med og uddannelse i projektledelse og proceskonsultation.

Pernille har især fokus på studerendes læring, trivsel og faglige udvikling. Hun har blandt andet lavet undersøgelser af studerendes oplevelse af overgangen til universitetet, samt om deres studiearbejde under uddannelsen. Derudover har Pernille blandt andet været projektleder på online platformene AU Studypedia og AU Educate, der indeholder inspirationsmateriale til henholdsvis studerende og undervisere. Her har hun stået for udvikling, design, opbygning og redaktion under ansættelse ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier.


Publikationer

Didaktiske forståelsesdialoger; Thingholm, H. B. (2020). I: Dysthe, O., Kirkegaard, P.O. & Ness, I.J. (Red.) Dialogisk pædagogik, kreativitet og læring. Aarhus: Klim.

At lære gennem konstruktioner; Keiding, T. B. & Thingholm, H. B. (2019). I: Brodersen, P. (red.) Det lærende menneske. Seks tilgange til pædagogisk praksis. København: Hans Reitzels Forlag.

Udvikling af metakommunikation i undervisningen på videregående uddannelser. Thingholm, H. B. & Papadopoulus, P. M. (2019). I: Qvortrup, A. (Red.) Formålsdrevet uddannelse og undervisning. Frederikshavn: Dafolo, 2019. s. 145-161

Takeaway Teaching – A design for re-design. Thingholm, H.B. & Larsen, A. H. (2019). I: Dansk Universitets-pædagogisk Tidskrift, Bind 14, Nr. 26, 26, 02.04.2019, s. 103-114.

Second Order Teaching. Thingholm, H.B. & Keiding, T.B. (2018). In: Journal of the International Society for Teacher Education, Bind 22, Nr. 1, 2018, s. 56-64.

Teori og praksis i læreruddannelsen. Thingholm, H.B. (2018) I: Lund, L. & Thingholm, H.B. (red.) Empirisk didaktik: udfordringer, refleksioner og potentialer undersøgt i forskellige pædagogiske praksisser. Frederikshavn : Dafolo, 2018. 158 s.

Om undervisning af første og anden orden. Keiding, T.B. & Thingholm, H.B. (2017). I: Studier i Læreruddannelse og – Profession [LUP], Bind 2, Nr. 1, 19.04.2017, s. 30-46. 

Udvikling af professionel dømmekraft hos kommende lærere. Thingholm, H.B. (2017) I: Holm, C. & Thingholm, H.B. (Red) Evidens og dømmekraft: når evidens møder den pædagogiske praksis. Frederikshavn: Dafolo, 2017. s. 179-188

Navigating in Higher Education (NiHE) : et blik fra studerende og undervisere på faglige, sociale og personlige perspektiver på undervisningen. Thingholm, H.B., Reimer, D., Keiding, T.B. m.fl. (2016), Aarhus Universitet, 58 s.

Teaching and Learning Materials as Content in Teacher Education. Thingholm, H.B. (2016) In: Journal of the International Society for Teacher Education, Bind 19, Nr. 2, 2016, s. 89-104.

Didaktiske læremidler som kobling mellem teori og praksis i læreruddannelsen? Thingholm, H.B. (2015), København: Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, Ph.D. afhandling 197 s.

Teori og praksis i læreruddannelsen: en udredning. Thingholm, H.B. & Rasmussen, J. (2010) I: Jensen, P., Rasch-Christensen, A. & Stougaard, H.J. (red.) Ekspert i Undervisning: en antologi om et forskningsbaseret udviklingsarbejde af forholdet mellem uddannelse og profession. København: Unge Pædagoger, s. 30-52.

3 opmærksomhedspunkter i overgangen til universitetet; Hvad kan vi lære af Arts-studerendes oplevelse af at starte på universitetet?, Elving, P. & Hansen, R, 2020, I: Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift. 

Pædagogiske dilemmaer ved inddragelse af programmering i grundskolen; Læreres perspektiv på at inddrage programmering som fagligt element i deres undervisning, Elving, P. & Ryberg, T., 2019, I : Læring og Medier. 11, 19, s. 21. https://tidsskrift.dk/lom/article/view/103100 

Blogs i undervisningen, Elving, P., 2018, AU Educate. http://educate.au.dk/it-i-undervisningen/blogs/ 

Online skriftligt samarbejde, Elving, P., 2018, AU Educate. http://educate.au.dk/it-i-undervisningen/online-skriftligt-samarbejde/

Online samtale og videomøder, Elving, P., 2018, AU Educate. http://educate.au.dk/it-i-undervisningen/online-samtale-og-videomoeder/

Quiz og meningsmålinger, Elving, P., 2018, AU Educate. http://educate.au.dk/it-i-undervisningen/quiz-og-meningsmaalinger/

Sociale medier, Elving, P., 2018, AU Educate. http://educate.au.dk/it-i-undervisningen/sociale-medier/

Visuelt overblik og mindmapping, Elving, P., 2018, AU Educate. http://educate.au.dk/it-i-undervisningen/visuelt-overblik-og-mindmapping/

Slides og præsentationer, Elving, P., 2018, AU Educate. http://educate.au.dk/it-i-undervisningen/slides-og-praesentationer/

Video og lyd i undervisningen, Elving, P., 2018, AU Educate. http://educate.au.dk/it-i-undervisningen/video-og-lyd/

Skype as a third language, Thestrup, K., Elving, P. & Cramer, T., 22 nov. 2017

Mødet mellem lærere og assistenter, Thestrup, K., Elving, P. & Gislev Kjærsgaard, T., 6 nov. 2017, 1 s.

Indledende diskussioner i ASSIST, Thestrup, K., Gislev Kjærsgaard, T. & Elving, P., 10 nov. 2017, 3 s.

Mellem assistent og lærer: Forsøg med assisteret fjernundervisning i folkeskolen, Thestrup, K., Elving, P. & Gislev Kjærsgaard, T., 2018, 1 udg. Aarhus: Aarhus universitet, CUDIM. 80 s.

Ny og ukendt teknologi i det pædagogiske rum, Thestrup, K., Elving, P. & Gislev Kjærsgaard, T., 24 mar. 2018

Det tredje sprog som undervisningsform, Thestrup, K., Elving, P. & Gislev Kjærsgaard, T., 7 maj 2018

Laboratorieforsøg online, Thestrup, K., Elving, P. & Gislev Kjærsgaard, T., 5 feb. 2018


INTERESSERET I ET SAMARBEJDE?

Vi understøtter pædagogisk udvikling for dig, der arbejder med og for mennesker. Vi tager udgangspunkt i din situation. Måske er du pædagog, lærer, leder eller noget helt fjerde, og vil gerne have inspiration eller sparring til mere læredygtig udvikling, undervisning og læring.
I så fald kontakt os for en uforpligtende samtale.