Pædagogisk udvikling

Vi har udviklet en dialogisk udviklingsmodel der udfolder sig i tre faser. Ved brug af visuelle dialogværktøjer understøtter modellen din udvikling og gør det nemt for dig at få øje på og sætte ord på din ambition, din fantasi og dit mod. Vigtige kvaliteter for din praksis. Konkret vil udviklingsprocessen oftest følge tre faser:

1

DIDAKTISK AMBITION

STOP OP OG DEFINER:
Hvad er du nysgerrig på?
Hvad er din problematik?
Hvorfor vil du gerne udvikle din praksis?

2

DIDAKTISK FANTASI

FORSTÅ OG FIND PÅ:
Hvilke nye muligheder giver mening?
Hvordan kan du handle anderledes end du plejer?

3

DIDAKTISK MOD

PRØV AF OG VURDER:
Hvilken forandring sker når vaner brydes?
Hvad sker der når nye aktiviteter træder i kraft?

FORSTÅELSESDIALOGER

Til hver fase har vi udviklet 5 dialogværktøjer, der understøtter din udviklingsproces. Her kan du se eksempler på nogle af dem:

Dialogværktøjerne er udviklet med inspiration flere steder fra, bl.a. Mette Ullersteds TOOLBOX, bogen Den visuelle lærer, bøger om facilitering og fra vores egne telefonskriblerier.

INTERESSERET I ET SAMARBEJDE?

Vi understøtter pædagogisk udvikling for dig, der arbejder med og for mennesker. Måske du er pædagog, lærer, leder eller noget helt fjerde. Vil du gerne udvikle din praksis og har du brug for inspiration og facilitering af en udviklingsproces, så kontakt os.
Vi tager udgangspunkt i din situation og hjælper dig med at tage ejerskab over din egen udvikling. Se mere om vores ydelser og priseksempler herpå.