Metalæring

Metalæring handler om at blive bevidst om, ikke bare hvad du lærer, men også hvordan du lærer og hvorfor du skal lære det. Metalæring handler med andre ord om at lære at lære.

Måden vi arbejder med metalæring, tager udgangspunkt i forskning indenfor metakognition. Vores tilgang henvender sig både til undervisere og studerende, der gerne vil blive skarpere på, hvordan læreprocesser kan styrkes gennem konkrete tilgange og strategier, som kan benyttes, når man skal lære noget nyt.

Bevidst brug af dine tanker

Gennem metalæring bliver det faglige indhold nemmere at forstå, da der arbejdes med at tænke på nogle bestemte måder afhængig af, hvad der skal læres. Disse tankemåder er en slags mentale strategier, som er gode at kende, når man skal lære noget nyt.

Uanset hvad, der skal læres, arbejder metalæring med at tage bevidste valg i tilegnelsen af ny viden. Metalæring gør nemlig brug af nogle tænkemåder, som er velkendte, men som de fleste benytter sig af ubevidst. Vi arbejder med at gøre disse tænkemåder til bevidste strategier, der kan benyttes i alle slags læreprocesser og på mange niveauer.

Nedenfor ser du eksempler på de 7 strategier, som vi arbejder ud fra. Vi har visualiseret dem for at gøre det nemmere at arbejde med. Hver af de 7 strategier kan hjælpe den lærende med at forstå det, de skal lære.

Interesseret i folderen med de 7 strategier?

Kontakt os for yderligere information om brug af metalæring eller bestilling af folderen.