Om mig

20 års nysgerrighed på undervisning og læring

Min vej til viden har vekslet mellem pædagogiske uddannelser, udviklingsopgaver og forskning i undervisnings- og læringsmiljøer. Jeg er uddannet lærer, kandidat i pædagogisk sociologi og har en ph.d. i professionsdidaktik. Jeg har undervist i folkeskolen, på læreruddannelsen og på universitet. Mine fagområder er didaktik, pædagogik og sociologi.

Udvikling af undervisningspraksis med fokus på læringsdimensionen er mit fokusområde. Inden for dette har jeg bl.a. været hovedudvikler på undervisningsdesignet Takeaway Teaching ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDiM). Jeg har også været medudvikler på Aarhus Universitets online undervisningsressource AU Educate. Herunder udvikling af materialet ‘Visuelle stilladser’ der styrker især nye studerendes forståelse for hvilke strategier man kan benytte sig af i en læreproces. 


MINE PUBLIKATIONER

Om læringsdimensionen

Jeg har skrevet om, hvordan læringsdimensionen kan få en hensigtsmæssig og meningsfuld plads i undervisningen:

 • Thingholm, H. B. 2020. Didaktiske forståelsesdialoger. I: Dysthe, O., Kirkegaard, P.O. & Ness, I.J. (Red.) Dialogisk pædagogik, kreativitet og læring. Aarhus: Klim.
 • Keiding, T. B. & Thingholm, H. B. (2019). At lære gennem konstruktioner. I: Brodersen, P. (red.) Det lærende menneske. Seks tilgange til pædagogisk praksis. København: Hans Reitzels Forlag.
 • Thingholm, H. B. & Papadopoulus, P. M. (2019) Udvikling af metakommunikation i undervisningen på videregående uddannelser. I: Qvortrup, A. (Red.) Formålsdrevet uddannelse og undervisning. Frederikshavn: Dafolo, 2019. s. 145-161
 • Thingholm, H.B. & Keiding, T.B. (2018). Second Order Teaching. In: Journal of the International Society for Teacher Education, Bind 22, Nr. 1, 2018, s. 56-64.
 • Keiding, T.B. & Thingholm, H.B. (2017). Om undervisning af første og anden orden. I: Studier i Læreruddannelse og – Profession [LUP], Bind 2, Nr. 1, 19.04.2017, s. 30-46. 

Om undervisningsdesignet Takeaway Teaching

Jeg har skrevet om undervisningsdesignet Takeaway Teaching, der understøtter integrationen af læringsdimensionen i undervisningen på universitetet:

 • Broberg, R.A.E. & Thingholm, H.B. (submitted 11.06.19). Takeaway, Recipe or Creative Cooking? Findings from Testing a New Design for Teaching Development. In: Higher Education Research and Development.
 • Thingholm, H.B. & Larsen, A. H. (2019). Takeaway Teaching – A design for re-design. I: Dansk Universitets-pædagogisk Tidskrift, Bind 14, Nr. 26, 26, 02.04.2019, s. 103-114.

Om professionel pædagogisk praksis

Jeg har skrevet om, hvordan empiri og evidens kan bidrage til professionel pædagogisk dømmekraft:

 • Thingholm, H.B. (2018) I: Lund, L. & Thingholm, H.B. (red.) Empirisk didaktik: udfordringer, refleksioner og potentialer undersøgt i forskellige pædagogiske praksisser. Frederikshavn : Dafolo, 2018. 158 s.
 • Thingholm, H.B. (2017) Udvikling af professionel dømmekraft hos kommende lærere. I: Holm, C. & Thingholm, H.B. (Red) Evidens og dømmekraft: når evidens møder den pædagogiske praksis. Frederikshavn: Dafolo, 2017. s. 179-188
 • Thingholm, H.B., Reimer, D., Keiding, T.B. m.fl. (2016) Navigating in higher education : et blik fra studerende og undervisere på faglige, sociale og personlige perspektiver på undervisningen. Aarhus: Aarhus Universitet, 2016. 58 s.
 • Thingholm, H.B. & Rasmussen, J. (2010) Teori og praksis i læreruddannelsen: en udredning. I: Jensen, P., Rasch-Christensen, A. & Stougaard, H.J. (red.) Ekspert i Undervisning: en antologi om et forskningsbaseret udviklingsarbejde af forholdet mellem uddannelse og profession. København: Unge Pædagoger, 2010. s. 30-52.
 • Thingholm, H.B. (2016) Teaching and learning materials as content in teacher education. In: Journal of the International Society for Teacher Education, Bind 19, Nr. 2, 2016, s. 89-104.
 • Thingholm, H.B. (2015) Didaktiske læremidler som kobling mellem teori og praksis i læreruddannelsen? København: Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, 2015. 197 s.