Ydelser

Som didaktisk sparringspartner tilbyder jeg rådgivning og inspiration til din pædagogiske praksis som underviser, leder, studerende eller noget helt fjerde. Uanset din faglighed og uanset om du dem du underviser, eller på anden måde arbejder med, er 3, 30 eller 60 år gamle, så tilbyder jeg samtaler, supervision og feedback, der får dig til at stå stærkere i din egen pædagogiske praksis. Sammen udvikler vi nye ideer og muligheder!

Send en mail med dine tanker og ideer. Nedenfor kan du se hvilke ydelser jeg tilbyder. Sammen aftaler vi den endelige form, indhold og pris.


Sparring:

Sparring og opfølgning på pædagogiske projekter.
For eksempel sparring på udformning af nyt tilbud om støtte til studerende. Eller sparring på en ny struktur på et kursusforløb.

Samtale og inspiration til bedre undervisning, som individuel underviser eller et underviserteam.
For eksempel hvordan du forbereder dig hensigtsmæssigt til din undervisning. Eller hvordan du kan blive bedre til at planlægge differentieret undervisning. Eller hvordan du styrker din feedback i undervisningen.

Samtale og inspiration til bedre studieprocesser, som individuel studerende eller som studiegruppe.
For eksempel hvordan du strukturerer din opgave. Eller hvordan du kan håndtere og strukturere din specialeproces.


Workshop:

Workshop for et lærerkollegie eller andre fællesskaber.
For eksempel en workshop om, hvordan I kan understøtte elevernes læreprocesser i undervisningen. Eller hvordan I strukturerer et varieret undervisningsforløb. Eller en workshop om hvordan I kan arbejde med pædagogisk udvikling.


Oplæg:

Inspirationsoplæg på temadage eller seminarer.
For eksempel et oplæg om udfordringer for professionsuddannelser, om uddannelseskompetence, om undervisning som kommunikation eller et andet almen didaktisk emne, der optager jer.


Eksempler på tidligere samarbejder:

  • Sparring på re-design af almen didaktisk modul på Aarhus Universitet (AU).
  • Udvikling af specialeforberedende forløb på Arts, AU.
  • Inspirationsoplæg på pædagoguddannelsen i Kolding.
  • Sparring på udvikling af studiestøtte til grønlandske studerende på AU.
  • Udvikling af spørgeskema der måler studerendes oplevelser af metaorientering i undervisningen.

Udtalelser fra samarbejdspartnere

Hanne har, på sin helt egen knivskarpe og konstruktive måde, været en central samarbejdspartner i pilotprojektet med formålet at fremme fastholdelsen af studerende med grønlandsk baggrund i videregående uddannelser. At have Hanne med på råd betyder for mig, at der bliver skabt fokus og sat nye ideer og perspektiver i spil i forhold til de aktuelle arbejdsopgaver.

Louise Kold-Petersen

Cand. mag. Læse-/skrivevejleder ved AU Uddannelse

Jeg sparrede med Hanne i forbindelse med udviklingen af et almen didaktisk modul for kandidatstuderende på Aarhus Universitet.  Modulet skulle have en ny struktur og indholdsdelen skulle gentænkes – blandt andet skulle det gå fra at være et kursus med fremmøde til et blended kursus med både fremmøde og online-aktiviteter. Det var en enormt positiv oplevelse at samarbejde med Hanne om dette. Ikke alene blev modulet udviklet, så det langt bedre imødekom de studerendes behov, men den almen didaktiske indholdsdel blev forbedret langt over forventning.

Laura Cordes Felby

Ph.D. studerende CUDiM, AU

Jeg har samarbejdet med Hanne på to projekter. Det har været en kæmpe fornøjelse, dels fordi hun evner at skabe og formidle ideer på en måde, så man selv får lyst til at tage ejerskab og bidrage til den videre udvikling, og dels fordi hun som samarbejdspartner og projektleder har en særlig og fin evne til at mærke, hvad der er brug for og til at skabe en atmosfære af tillid og anerkendelse omkring sig.

Rose Alba Leonora Broberg

Partner i Evoke