Priser

I Læredygtighed arbejder vi med mange forskellige typer af opgaver. Derfor udarbejder vi som regel skræddersyede priser, der tilpasses jeres behov og opgavens omfang. Udgangspunktet for at prissætte en opgave er, at du tager kontakt, hvorefter vi tager en afklarende telefonsamtale, hvor du/I fortæller lidt om opgaven. Opgaven kan afregnes ud fra følgende modeller afhængig af opgavens art:

Timebasis

Er der tale om mindre eller enkeltstående opgaver, kan der afregnes per time ud fra vores standard timepris.

750,-

Klippekort

Er der tale om klart definerede men gentagende opgaver, kan det være en fordel at afregne via et klippekort.

5 klip = 3.300
10 klip = 6.600
20 klip = 12.500

Tilpasset pris

Er der tale om specielle eller større opgav er, er det en fordel at vi udregner en fast pris på baggrund af vores indledende dialog om opgavens omfang.

Skræddersyet pris

Nedenfor kan du se eksempler på forskellige typer af opgaver, men lad dig endelig ikke begrænse. Tag kontakt til os, så vi kan drøfte den konkrete opgave.


EKSEMPLER PÅ YDELSER

Sparring:

Sparring og opfølgning på pædagogisk udvikling med individuel underviser eller et underviserteam.

Samtale og inspiration til bedre undervisning, som individuel underviser eller et underviserteam.

Samtale og inspiration til bedre studie- og læreprocesser, som individuel studerende eller som studiegruppe.

Timebasis 750,-
Klippekort (5 klip = 3.300, 10 klip = 6.600, 20 klip = 12.500)


Workshop:

Workshop for et lærerkollegie eller for studerende, med fokus på læreprocesser eller udvikling af konkret forløb.

Skræddersyet pris


Oplæg:

Inspirationsoplæg på temadage eller seminarer.

Skræddersyet pris


REGLER FOR AFLYSNING

Fuld refundering, hvis der aflyses før 3 døgn før startstidspunkt for opgaven

Halv refundering, hvis der aflyses mindre end 3 døgn før starttidspunkt for opgaven.

Ingen refundering, hvis der aflyses mindre end 24 timer før starttidspunkt for opgaven.

Hvis aflysningen af workshops, oplæg og sparringsaftaler sker fra vores side aftales enten et nyt tidspunkt for afholdelse eller fuld returnering af den aflyste opgave.