Læredygtighed

Bæredygtig udvikling af undervisning og læring

Vi arbejder for at fremme en bæredygtig tilgang til undervisning og læring. Gennem læredygtighed vil vi gerne give en alternativ pædagogisk tilgang til udvikling inden for uddannelsesområdet, som ikke polariserer og som ikke stræber efter et uopnåeligt ideal, men stræber efter realistiske løsninger for både lærere og elever. Vi stræber for at få elever godt gennem deres uddannelse samt understøtte lærere i udvikling af deres pædagogiske arbejde. Vi arbejder praksisnært og visuelt med både skoler, lærere og elever. Vi tilbyder sparring, workshop og facilitering inden for følgende temaer: 

Principper bag læredygtighed

Læs om de tre grundlæggende principper, der ligger bag vores arbejde med læredygtighed.

UDTALELSER

Læredygtighed har, på sin helt egen knivskarpe og konstruktive måde, været en central samarbejdspartner i pilotprojektet med formålet at fremme fastholdelsen af studerende med grønlandsk baggrund i videregående uddannelser. At have Læredygtighed med på råd betyder for mig, at der bliver skabt fokus og sat nye ideer og perspektiver i spil i forhold til de aktuelle arbejdsopgaver.

Louise Kold-Petersen

Cand. mag. Læse-/skrivevejleder ved AU Uddannelse

Jeg sparrede med Læredygtighed i forbindelse med udviklingen af et almen didaktisk modul for kandidatstuderende på Aarhus Universitet.  Modulet skulle have en ny struktur og indholdsdelen skulle gentænkes – blandt andet skulle det gå fra at være et kursus med fremmøde til et blended kursus med både fremmøde og online-aktiviteter. Det var en enormt positiv oplevelse at samarbejde med Læredygtighed om dette. Ikke alene blev modulet udviklet, så det langt bedre imødekom de studerendes behov, men den almen didaktiske indholdsdel blev forbedret langt over forventning.

Laura Cordes Felby

Ph.D. studerende CUDiM, AU

Jeg har samarbejdet med Læredygtighed på to projekter. Det har været en kæmpe fornøjelse, dels fordi de evner at skabe og formidle ideer på en måde, så man selv får lyst til at tage ejerskab og bidrage til den videre udvikling, og dels fordi de som samarbejdspartner og projektleder har en særlig og fin evne til at mærke, hvad der er brug for og til at skabe en atmosfære af tillid og anerkendelse omkring sig.

Rose Alba Leonora Broberg

Partner i Evoke

OM OS

Vi arbejder med didaktisk udviklingsarbejde med både skoler, undervisere og studerende.