Læredygtighed


HVAD?

Læredygtighed handler om at skabe en stærk sammenhæng mellem formål, forudsætninger, indhold og metoder i pædagogisk praksis. Læredygtighed handler om at udvikle sammenhængende uddannelsesforløb, meningsfuld undervisning og relevante læreprocesser i praksis.


HVORFOR?

Læredygtig udvikling er langtidsholdbar. Læredygtig udvikling fremmer både holdninger og handlinger hos undervisere og elever. Læredygtig udvikling navigerer i de forhold, krav og ønsker, der er for netop din praksis.


HVORDAN?

I mit arbejde med læredygtig udvikling tager jeg udgangspunkt i didaktikkens grundlæggende hv-spørgsmål: hvad, hvorfor, hvordan, hvem og hvornår. Gennem samtale og inspiration skærper jeg dine holdninger og handlinger så vi i fællesskab udvikler ideer og muligheder, der kan styrke dit pædagogiske arbejde. For eksempel forbedre din undervisning, lette din studieproces eller gøre dig mere bevidst om dine pædagogiske valg. Konkret vil udviklingsprocessen oftest følge tre faser:

1

DIDAKTISK AMBITION

STOP OP OG DEFINER:
Hvad er du nysgerrig på?
Hvad er din problematik?
Hvorfor vil du gerne udvikle din praksis?

2

DIDAKTISK FANTASI

FORSTÅ OG FIND PÅ:
Hvilke nye muligheder giver mening?
Hvordan kan du handle anderledes end du plejer?

3

DIDAKTISK MOD

PRØV AF OG VURDER:
Hvilken forandring sker når vaner brydes?
Hvad sker der når nye aktiviteter træder i kraft?